Blogginlägg

5 hemligheter bakom en lyckad upphandling av ny kärnbankslösning

Att upphandla en ny kärnbankslösning är en erfarenhet som få kan skryta med. Ännu färre har varit med om att byta ut en befintlig – men de som gjort det sitter också på många värdefulla erfarenheter. Här delar vi med oss av de viktigaste lärdomarna från våra kunder.

Share

lyckad-upphandling

1. "Upphandlingen måste få ta tid – och kraft."

En viktig erfarenhet av upphandlingen av en kärnbankslösning är att det behöver avsättas tid till arbetet med själva bytet. Annars är risken stor att köra fast och behöva börja om från början. Genom att vara noggrann med att planera in tid och utrymme för projektet, och tänka igenom vilken plattform och leverantör som bäst passar för verksamheten, vinner ni mycket. 

2. "Vi borde involverat fler i upphandlingen av kärnbankslösningen."

Att byta kärnbankslösning kommer – och bör – involvera stora delar av organisationen under projektets gång. Våra kunders erfarenhet är att det är viktigt att få med så många aspekter från verksamheten som möjligt tidigt i processen. Många av utmaningarna som kommer senare i projektet kan undvikas genom att få överblick och förebygga dem redan i upphandlingsarbetet.

3. "Vi testade en del, men borde ha testat ännu mer."

Det här är en lärdom vi ofta stöter på i upphandlingen av en kärnbankslösning. Power point-presentationer i alla ära, men för att få en sann bild av hur väl organisationen kommer att fungera med en potentiell leverantör bör ni testa samarbetet tidigt – helst redan innan ni tar beslut. Om leverantören använder agila arbetssätt, se till att sätta dem på prov under utvärderingen. Workshops, rollspel och andra metoder kan ge en rättvis bild av hur det kommer att se ut vid ett eventuellt samarbete – och gör att ni slipper överraskningar.

4. "Det var avgörande att vi träffade rätt referenser."

Vad fungerade bra och mindre bra med den plattform och leverantör just ni är nyfikna på? Vad var styrkorna respektive svagheterna? Vilka utmaningar dök upp och hur har det gått att hantera dem? Kanske har ni redan relationer med en annan bank som använder någon av plattformarna ni överväger – annars kan det vara väl värt att ta kontakt med några relevanta tidigare kunder för att dra lärdomar av dem. Låt gärna en bredare grupp i er organisation ställa frågor kring konkreta ärenden, för att få bästa möjliga underlag med er in i era beslut.

Läs mer: 8 förstudie-tips vid implementation av ny kärnbankslösning

5. "Det var bra att ta reda på vilka krav leverantören ställde i ett tidigt skede."

En vanlig upplevelse är att leverantörens förväntningar på vad ni som bank ska ta med er in i projektet är en viktig beslutsparameter. När du jämför de olika erbjudandena kommer du troligen att se att de har lite olika ansats. Hur öppna och tydliga är leverantören med vad ni behöver göra under projektet? Har de en plan för vad ni ska leverera och hur ser den ut? Hur rimliga är deras förväntningar och hur ser era förutsättningar ut för att kunna möta dem? 

Självklart kommer det uppkomma fler situationer senare i projektet där man tycker att endera parten kunde varit tydligare – men för att minimera oklarheterna är det viktigt att diskutera de här frågorna så tidigt som möjligt, helst innan ni har valt väg. 

Vill du veta hur vår kärnbankslösning från Applicon fungerar? Kontakta oss så berättar vi mer!

Guide  Så väljer du kärnbanksplattform Ladda ner