Blogginlägg

7 frågor när du ska välja kärnbanksleverantör

Ni har bestämt er för att hitta en ny banklösning, och känner er redo att ta nästa steg för att utvärdera vägen dit. En nyckel i arbetet är att jobba tätt tillsammans med en leverantör av kärnbanken som verkligen förstår era behov och kan hjälpa er framåt genom hela resan. I många fall handlar det även om att ha en pålitlig partner som kan finnas där genom hela banklösningens livstid. 

Share

7-frågor

Så – hur ska ni gå tillväga för att hitta den rätta partnern? Vi har sammanställt 7 viktiga frågor du bör ställa till olika leverantörer innan du bestämmer dig.

1. "Hur bra förstår ni bank, egentligen?"

Det är enkelt att förutsätta att leverantören av en kärnbankslösning har stor erfarenhet av hur en bank fungerar. Men faktumet är att det i många fall inte är så – utan ofta är bankplattformar bara varianter på olika verksamhetssystem. Även om leverantören är duktig och engagerad i utvecklingen av deras specifika lösning så är det vanligt att de mer är generalister inom IT, snarare än experter på bank.

Om du väljer en leverantör med mindre bankerfarenhet måste du själv ta det huvudsakliga ansvaret för att allt blir rätt. En mer erfaren leverantör kan ta ett större helhetsansvar och samtidigt vara ett starkare stöd för ledningen och er organisation.

2. "Har ni kompetens och tillräckliga resurser för att kunna hjälpa oss?"

Ofta blir bytet av en kärnbankslösning ett gemensamt projekt mellan bankens egna IT-organisation och leverantörens experter. Utöver själva implementationen av lösningen så ska bankens löpande arbete fortsätta kunna fungera obehindrat. Frågan som då oundvikligen uppstår blir ”Vad prioriterar vi – projektet eller den dagliga verksamheten?” Under processens gång kommer tidplaner kastas om och fokus och prioriteringar att ändras. Det är viktigt att din leverantör klarar av att hantera nya och förändrade behov längs med projektets gång och kan sätta in resurser där det krävs för att kunna leverera det de lovat. Förmågan att driva projekt i en agil kontext är en viktig faktor att ta hänsyn till här.

Läs mer: Kompetenserna som krävs vid implementering av ett nytt banksystem 

3. "Kommer vi att passa bra ihop?"

Ju bättre samverkan din verksamhet har med leverantören av kärnbanken, desto bättre kommer implementationen att fungera. Men oavsett vilken kompetens, resurser och erfarenhet er partner har så kan det ändå bli fel, om era värderingar eller era kulturella skillnader är för stora exempelvis.Det är svårt att gissa sig till hur väl ett samarbete kommer att funka genom att bara läsa företagspresentationer eller CV:n – men däremot brukar detta kunna kännas i det direkta mötet. Lita på din magkänsla, och uppmuntra leverantörerna att vara även öppna med hur de känner!

4. "Hur ser er plan för utveckling ut?"

För många banker är det vanligt att utvecklingen har fått stå tillbaka i väntan på den nya banklösningen. Det innebär att innovationstakten från ert håll ofta ökar i de senare faserna av implementationsprojektet. En erfaren leverantör vet detta, och har förståelse för att ert digitala kunderbjudande alltid kommer att vara under utveckling. Detta innebär att kärnbanklösningen måste följa med! Därför är det viktigt att leverantören av kärnbanken har en egen utvecklingsplan – en “roadmap” – för hur banklösningen kontinuerligt ska utvecklas även efter implementationen.

5. "Kan ni hålla i helheten som leverantör av kärnbanken?"

Bankens digitala lösning omfattar som regel många system och kan även involvera ett antal olika partners och underleverantörer. Det kan handla om dellösningar där det är en särskild tjänst som ger de förutsättningar ni behöver för att lyckas. Vid ett kärnbanksbyte kan det även finnas befintliga lösningar ni vill bevara och integrera den nya plattformen mot.

För att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att hantera er lösning är det därför viktigt att fundera på hur ni vill att er framtida “leverantörsfamilj” ska se ut. Såväl drift och underhåll som utveckling bör inkluderas här. Hur är leverantörernas förmåga att ta ett större ansvar och hantera samordningen av flera aktörer? Säkerställ att den partner ni väljer kan hjälpa er att sköta bankplattformen som en helhetstjänst.

Guide  Så väljer du kärnbanksplattform Ladda ner

 

6. "Hur stor kund blir vi hos er?"

För att ni ska kunna kvalificera en leverantör av er nya kärnbanksplattform bör företaget kunna uppvisa tillräckliga resurser för att hantera ert behov – både under implementationen men också för att upprätthålla och utveckla systemet rätt. Alla som har erfarenhet av att driva IT-projekt vet att hur väl man än planerar så kommer oväntade händelser att uppstå och omprioriteringar av resurser bli nödvändiga. 

Kommer ni att bli bland de största kunderna hos en stor leverantör? Inga problem. Blir ni en mindre kund? Då är det viktigt att leverantören kan säkerställa att ni inte blir nedprioriterade i situationer där dennes större kunder tar mycket uppmärksamhet.

7. "Hur väl funkar helheten – både plattformen och leverantören?"

Själva bankplattformen kan vara vara mer eller mindre sammankopplad med det företag som ska hjälpa till med installation och upprätthållandet av lösningen. För dig som har en riktigt stor bank är det ofta viktigt att få arbeta med de marknadsledande aktörerna på alla plan. För en mellanstor eller mindre bank så kan den optimala lösningen se annorlunda ut. Är verksamheten liten och ni vet att ni kommer bibehålla låga volymer för överskådlig framtid kan en mer lokal lösning med en liten leverantör fungera. Men hur ska man tänka om man inte har de stora volymerna ännu – men ser potentialen till tillväxt?

Här är det viktigt att utvärdera leverantörer och se till vilka plattformslösningar som ger möjlighet att växa – samtidigt som ni kan hålla kostnaderna på en nivå som motsvarar er verksamhet idag. 

Finns möjligheten att byta ut leverantören senare, men behålla plattformen? Om ni expanderar till flera länder framöver, går det i så fall att få lokal support på flera marknader? Sätt upp en egen frågelista kring krav och önskemål innan ni startar er upphandlingsprocess. Det kanske inte verkar som om alternativen är så många eller så olika – men det är i detaljerna som skillnaderna syns! 

Är du nyfiken på hur vi på Applicon möter svaren på alla dessa viktiga frågor? Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi tänker, och vilket stöd du kan förvänta dig av oss genom hela resan mot en ny kärnbankslösning.