Blogginlägg

Därför måste du ha en bankplattform som är rustad för framtiden

Det finns ingen bransch som är lika hårt reglerad som bank- och finansvärlden. I framtiden kommer allt högre krav att prägla din verksamhet – både ur regleringsperspektivet, men också ur de kundbehov och önskemål som växer sig starkare och viktigare i takt med individens ökade krav på transparens, integritet och säkerhet. Har du inte redan börjat rusta din bank inför framtiden är det dags nu!

Share

bankplattform-rustad-för-framtiden

Smartare hantering av data och personlig information

Att hantera och använda data på rätt sätt blir allt viktigare i de flesta branscher – inte minst inom bankväsendet. Men det handlar inte enbart om att säkerställa att kundernas personuppgifter behandlas säkert och integritetsmässigt korrekt. Istället behöver storbankerna se över hur man faktiskt använder all den data som genereras och använder insikterna för att underlätta kundernas relation med dig som bank.

De små aktörerna på marknaden är snabbare på att dra nytta av automatisering och smarta beräkningar – vilket ofta beror på att de anammat flexiblare system som är anpassade till detta. Här blir alltså din kärnbanksplattform en extremt viktig faktor för att du ska kunna fortsätta vara snabbfotad, ge kunderna vad de vill ha och kunna använda er kvalitativa data för konkurrenskraftig affärsutveckling.

Snabbare databaser för maximal analyskapacitet

I takt med dessa ökande transaktioner kommer en stor del av konkurrensfördelarna baseras på att du har hög analyskapacitet och en kraftfull realtidsdatabas som kan möjliggöra detta. Det blir allt viktigare att kunna använda informationen på ett sätt som gör att vi kan lära känna kunden på djupet och kunna förutse deras beteende, baserat på all den data som finns i systemen.

Ständigt föränderliga regelverk och direktiv

En ofrånkomlig grundbult i bankernas utveckling för framtiden är de regler, krav och direktiv som kontinuerligt präglar branschen. Oavsett om det är nya krav på lånemarknaden, amorteringskrav eller generella regleringar som GDPR så behöver du alltid kunna känna dig trygg i att gällande regelverk efterlevs när du utvecklar din bank för framtiden. 

Med SAP som databas och grundplattform för din kärnbankslösning får du automatiskt ta del av alla de uppdateringar och den senaste innovationen som gör att ni alltid kommer vara compliant – vare sig det handlar om regelverk för penningtvätt, som AML och KYC, eller EBA:s riktlinjer för outsourcing. SAP utvecklar dessutom sitt standardsystem i takt med t.ex. Basel II och III vilket gör att ni aldrig behöver hamna på efterkälken.

Banken som en del av ett ekosystem

Redan idag är kunderna illojalare än någonsin, och det var länge sedan man skaffade en enda bank och höll sig till den genom livet. Idag och framöver kommer bankerna snarare att vara en del av ett ekosystem, där man inte behöver – eller ens kommer ha kapacitet till – att hantera allting själv. I framtiden kommer man snarare att vara en hub för olika typer av lösningar som kunderna vill nyttja. Var beredd på att integrera med flera andra banker och aktörer, och att distribuera ditt erbjudande på olika sätt och i olika sammanhang, för att fortsätta kunna nå ut med ditt budskap och vara relevant för kunderna.

På samma sätt kommer det bli allt viktigare att ingå i ett större sammanhang med olika aktörer på marknaden som har liknande behov av utveckling som du. Genom att driva viktiga frågor och samarbeta med branschkollegor har du större möjlighet att få till nya lösningar snabbare – särskilt om ni alla delar samma plattform och har en gemensam partner som kan tillgodose önskemål. 

Vi på Applicon, till exempel, samarbetar med en användarförening bestående av flera kunder som ger förslag på vidareutveckling och diskuterar behov, allt för att dra nytta av varandras styrkor och kunskaper och hjälpas åt att tänka smartare, kapa kostnader och samutveckla inför framtiden. Till exempel driver vi för närvarande utveckling tillsammans med våra kunder mot P27 – en ny betalplattform som i framtiden kan komma att ersätta bankgiro.

Så kan Applicon hjälpa din bank att möta framtiden

När allt går snabbare behöver vi vara lika anpassningsbara när det gäller förändringar. Med Applicons kärnbanksplattform har du alla förutsättningar på plats när du behöver anpassa dig efter nya regelverk, högre förväntningar och en växande marknad med nya aktörer. I framtiden behöver vi förstå kunderna ännu bättre, och hela tiden sträva mot att förändra och förädla erbjudanden i takt med att behovet uppstår. Med en kraftfull realtidsdatabas, moderna API:er och en partner som följer dig hela vägen genom implementation och förvaltning har du en stadig grund att stå på för många decennier framöver.

Står du i valet och kvalet om du behöver byta ut din bankplattform för att kunna möta framtiden som förväntat? Vi vet att det kan kännas svårt, närapå övermäktigt, att ge sig in i ett arbete som ska ersätta grundplattan i hela verksamheten. Men det behöver inte vara en enda big bang!

Vi på Applicon vet hur man byter banksystem enligt en agil modell där du inte måste ta hela risken på en gång, utan där processen sker iterativt och på ett tryggt sätt – hela vägen. Nyfiken på hur det kan gå till? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Guide  Så väljer du kärnbanksplattform Ladda ner