Article

9 anledningar till att byta banksystem

Att byta banksystem är ett omfattande arbete som kräver mycket tid, men som ofta innebär enorma förbättringar. Samtidigt är det av största vikt att er verksamhet fungerar som den ska under pågående systembyte – både det dagliga arbetet och innovationsarbetet. Går du i tankarna kring att byta lösning? Här har vi listat nio anledningar till varför ni bör byta banksystem.

Dela inlägget

banksystemlosning

1. Det går för långsamt att utveckla nya erbjudanden

Att det är svårt att genomföra utveckling och innovationer i ett gammalt system med lager på lager av utvecklingsinsatser säger sig självt. Så småningom blir även relativt enkla åtgärder komplicerade och långdragna. När systemen eller den nuvarande leverantören ni samarbetar med tvingar ner arbetstempot skapar det många gånger frustration inom organisationen. Med en ny banklösning och en ny leverantörspartner kan en ändring, som tidigare tagit flera månader att få igenom, gå på endast ett par dagar.

Om det i er nuvarande lösning dessutom saknas systemstöd för agila arbetssätt blir det svårt, eller till och med omöjligt, att vara snabbfotad i en föränderlig värld. 


2. Det finns stora operationella risker i banksystemet

En gammal bankplattform som byggts på med nya applikationer och utvecklats i många omgångar blir till sist svåröverskådligt. Många gånger är det heller inte en enda så kallad kärnbankslösning – utan flera olika system. Med tiden riskerar detta resultera i att enbart ett fåtal medarbetare förstår hur systemen och de olika delarna interagerar med varandra. När dessa medarbetare byter arbetsgivare eller närmar sig pensionsålder blir sårbarheten tydlig. 

Det är även vanligt att de olika systemen kräver manuell inmatning av samma data, om integrationssvårigheter funnits. Detta ökar risk för inkonsistens i datan samt långsamma processer.

3. Det är svårt att bygga i de gamla lösningarna

Att gå igenom Roms stadskärna ger intressanta perspektiv på arkitektur. På många platser kan du tydligt se hur människor bor i en byggnad där fundamentet ser ut att vara minst tusen år gammalt, för att sedan ha reparerats och byggts på i omgång efter omgång. Slutresultatet är fascinerande, intressant och rent av vackert – men inte särskilt praktiskt. Det finns heller ingen arkitekt som förstår helheten och kan ta ansvar för den. På samma sätt kan det bli med en banklösning som bara har byggts på under decennier. 

Läs mer i vår handbok om hur ett nytt banksystem kan hjälpa dig.

 

4. Det blir svårare att skapa önskade kunderbjudanden

Oavsett hur kreativa medarbetare det finns i organisationen måste plattformen stödja utvecklingen av nya kunderbjudanden. När de gamla systemen begränsar denna utveckling tappar man snabbt mark gentemot mer snabbtänkta konkurrenter. Det kan även resultera i att ni förlorar anseendet hos kunder – samtidigt som frustrationen växer hos era medarbetare. För att kunna attrahera nya och befintliga kunder behöver er kärnbankslösning ha de rätta förutsättningarna. Ladda ner guide: Så väljer du kärnbanksplattform

5. Önskan om ett banksystem som är rustat för framtiden

Det är fundamentalt för en bank att kunna leva upp till att vara “compliant” med de regelverk som gäller för verksamheten. I en ständigt föränderlig värld är det dessutom viktigt att verksamheten kan utvecklas utifrån förändrade regler. Det i sin tur ställer krav på er befintliga banklösning. I det gamla banksystemet kan det vara svårt att utveckla utifrån regelverken. Det kan också vara så att man vill komma bort från den egna, unika lösningen och gå över till en standardlösning – allt för att kunna kravställa gentemot externa parter att plattformen lever upp till de regler och lagar som ställs på en bank.

6. Ni har behov av att öka den operationella effektiviteten

Att snabba upp processerna, skapa systemstöd för snabbare utveckling och minska behovet av handpåläggning handlar om den operationella effektiviteten. En modern och bra plattform ger lägre förvaltningskostnader, kortare handläggningstider och bättre tillgänglighet för era kunder. Värt att tänka på är att effektivitet inte alltid är synonymt med maximal flexibilitet och snabbhet. Det finns exempel på gamla systemlösningar som är snabba och flexibla men ändå inte “compliant”. Om systemet kan göra samma sak på många olika sätt, kan det bli svårt att utveckla gemensamma arbetssätt utifrån best practises. 

7. Ni får en plattform istället för flera system

Många banker har idag genomgått en lång digitaliseringsresa. För att kunna utveckla funktionalitet och nya kunderbjudanden har många organisationer under resan kommit fram till att det system man valt inte ger det stöd man behöver. Konsekvensen har då blivit att man köpt in eller utvecklat ytterligare systemlösningar. På så sätt har organisationerna löst sina omedelbara utmaningar – men samtidigt fått andra och mer långsiktiga utmaningar. Integration mellan flera system kostar tid och kan skapa felkällor. Utvecklingsarbete blir svårt och att få till effektiv förvaltning blir om möjligt ännu svårare. Med en gemensam kärnbankslösning undviker ni framtida liknande scenarion.

8. Tillgång till gemensamma arbetssätt och processer

Olika system har olika utseenden och ibland helt olika processer för att göra likartade saker. Det blir komplicerat och ineffektivt för medarbetarna – och ur kundperspektivet kan det i värsta fall uppfattas som rörigt och ogenomtänkt. Önskvärt är att ha en och samma lösning med samma användargränssnitt för kunden, oavsett vilket erbjudande det gäller. 

9. Ni har behov av en ny IT-strategi

Med ökad komplexitet ökar beroendet av rätt IT-kompetens vid rätt tillfälle. Med egna eller unika IT-lösningar blir det svårare att hitta extern kompetens när man behöver den. Detta kan leda till ökade kostnader, försämrad lönsamhet och konkurrensförmåga. Trots att IT har blivit en viktig del av en bankverksamhet är det fortfarande inte en kärnkompetens. Er kärnbankslösning bör istället möjliggöra för flexibilitet och att kunna välja ny leverantör vid behov. 

Vill du veta mer om hur vår kärnbankslösning från Applicon fungerar? Kontakta oss så berättar vi mer!

Guide  Så väljer du kärnbanksplattform Ladda ner